Jak stworzyć regulamin sklepu/strony internetowej?

Igor Gawryś May 04, 2020

Regulacje prawne dotyczące sfery internetu są coraz powszechniejsze i dotykają coraz bardziej szczegółowych tematów. Sam internet przeszedł w ciągu ostatnich dwóch dekad niesamowitą metamorfozę; etap przypominający „dziki zachód” z początku obecnego milenium jest już dawno za nami. Z racji przeniesienia dużej części działalności firm do sieci, w tym handlu, nieuniknionym była jego regulacja przez organy państwowe i międzynarodowe. Służą one usystematyzowaniu relacji pomiędzy sprzedawcą a konsumentem. Jak zatem się do nich stosować i wprowadzić je do swojej działalności w sieci? W tym wpisie dowiesz się jak przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów, zabezpieczając tym samym swój sklep internetowy pod kątem prawnym. Co musisz wiedzieć, rozpoczynając działalność w internecie? Otwierając sklep internetowy, w którym oferować będziesz swoje produkty i usługi, należy dopełnić wszelkich formalności związanych z jego prowadzeniem. Nim jednak rozpoczniesz swoją działalność, powinieneś poznać odpowiedzi na kilka pytań:

  • Czy działalność w sieci wymaga prowadzenia i rejestracji działalności gospodarczej?
  • Jakie podatki należy uwzględnić przy sprzedaży online?
  • Czy do sprzedaży w internecie wymagana jest kasa fiskalna?
  • Jakie informacje należy zawrzeć w regulaminie sklepu i polityce prywatności? Działalność gospodarcza w sieci Według polskiego prawa każda działalność gospodarcza powinna być rejestrowana i zgłaszana odpowiednim organom, to istnieje pewna furtka niewymagająca jej. Od maja 2018 w obowiązuje tzw. Konstytucja Biznesu, czyli pakiet ustaw ułatwiających prowadzenie i zakładanie własnej działalności gospodarczej. W jej ramach można prowadzić tak zwaną działalność nierejestrową, niewymagającej zakładania firmy. Jednak z powodu ograniczeń nałożonych na ten model zaleca się, aby każdy przedsiębiorca internetowy otwierał działalność gospodarczą. Zgodnie z Ustawą Prawo Przedsiębiorców, działalność nierejestrowana musi spełniać poniższe warunki:
  • przychód należny z niej otrzymany nie przekracza w żadnym miesiącu działalności równowartości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • musi być prowadzona przez osobę, która nie prowadziła żadnej działalności gospodarczej w okresie 60 miesięcy od podjęcia działalności nierejestrowej. Od dnia 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2600 zł. Prowadząc działalność nierejestrowaną, nasz przychód należny nie może przekroczyć 1300 zł. W przypadku przekroczenia tej kwoty zobowiązani jesteśmy do rejestracji działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowana nie ma również zastosowania w ramach umowy spółki cywilnej.

Wybór formy opodatkowania Prowadząc działalność w internecie, zobowiązani jesteśmy do wyboru jednej z form prowadzenia działalności gospodarczej oraz odpowiedniego rozliczania przychodu przez niego generowanego. Działając w sieci, nie ma restrykcji co do wyboru formy prowadzenia działalności. Wybierając indywidualną działalności gospodarczą, właściciel może wybrać czy zostanie on opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, czy podatkiem liniowym. Decydując się na tę formę rozliczania z urzędem skarbowym, należy prowadzić księgi rachunkowe albo podatkową księgę przychodów i rozchodów. Dodatkowo sprzedając w internecie, poza podatkiem dochodowym zobligowani jesteśmy do określenia stawki i odprowadzania podatku VAT, czyli podatku od towarów i usług. Do jego ewidencjonowania konieczna jest kasa fiskalna, stąd obowiązek jej posiadania.

Jak napisać poprawnie regulamin sklepu internetowego? Według polskiego ustawodawstwa zastępstwem umowy kupna-sprzedaży w handlu internetowym jest regulamin sklepu. To on określa wszelkie warunki zakupu, przesyłu, zwrotu i reklamacji towaru, dlatego jest on jednym z najważniejszych dokumentów, jakie musi posiadać właściciel platformy e-commerce. W relacji pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem w sieci to na tym pierwszym leży obowiązek przedstawienia warunków sprzedaży w sposób klarowny i prosty. Ilość wymaganych informacji, koniecznych do przekazania określają przepisy o prawach konsumenta.

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego? Przepisy prawa jasno mówią, że przed dokonaniem sprzedaży konsument musi zostać poinformowany o wielu szczegółach dotyczących transakcji. Obowiązek ten może być spełniony w dowolnym momencie, jednak nie później niż w momencie dokonywania zakupu. Najprostszym sposobem na to jest zamieszczenie tych informacji w regulaminie, który użytkownik musi zaakceptować przed finalizacją zakupów. W regulaminie zawarte muszą być między innymi informacje o: • głównych cechach świadczenia, • danych identyfikacyjnych, w szczególności informacji o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany, • informacjach o adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu lub faksu, jeżeli są dostępne, pod którym można skontaktować się z przedsiębiorcą, • informacjach o adresie, pod którym można składać reklamacje, • informacjach o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie, lub świadczenia wraz z podatkami, • informacjach o sposobie i terminie zapłaty, • informacjach o sposobie i terminie spełnienia świadczenia lub świadczeń przez przedsiębiorcę, • informacjach o stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji, • informacjach o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, • informacjach o obowiązku dostarczenia towaru bez wad przez przedsiębiorcę; • informacjach o istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji; • informacjach o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Polityka prywatności – na czym ona polega? Innym ważnym dokumentem, który powinien pojawić się w sklepie internetowym, jest polityka prywatności. Mimo iż dokument ten nie jest obowiązkowy, to mimo wszystko eksperci od prawa w sieci polecają jego stworzenie. Dlaczego? Ponieważ znacznie ułatwia spełnianie obowiązków informacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych. Do prowadzenia sklepu internetowego konieczne jest ich przetwarzanie na każdym etapie procesu zakupowego, od założenia konta po przekazanie informacji o wysyłce. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych muszą być łatwo dostępne i przejrzyste, sformułowane jasnym i prostym językiem.

Podsumowanie Jak widać, otwarcie sklepu internetowego wiąże się z szeregiem warunków, które jednak warto dobrze spełnić, by nie narazić się na kary oraz nieprzyjemności związane z ich niedopełnieniem.

Subsrybuj nasz newsletter!

I badź na bieżąco z naszą ofertą